/กิจกรรม.jpg - w=940&src=/00001059.jpg

บริจาคสมทบทุนโรงพยาบาลราชพิพัฒน์

คุณศราวุธ นิลวัชรารัง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดี-สมาร์ท จำกัด

ได้ร่วมบริจาคสมทบทุนโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ จำนวนเงิน 150,000 บาท

โดยมี นายแพทย์ชัยยศ เด่นอริยะกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เป็นผู้รับมอบในครั้งนี้

Hot Line : 08-2968-9241 Call Center 02 346 1216