บริษัท ดี สมาร์ท จำกัด

    บริษัท ดี สมาร์ท จำกัด เริ่มดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2546 โดยดำเนินธุรกิจเป็นผู้นำเข้า และเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายเครื่องพิมพ์วันที่ Sojet TIJ (Thermal InkJet Printer) ซึ่งครอบคลุมในทุกๆ เทคโนโลยีการพิมพ์ทุกพื้นผิว Coding and marking printers และเครื่องพิมพ์สติกเกอร์ บาร์โค้ด เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ เครื่องอ่านบาร์โค้ด รวมถึง ผลิตและจัดจำหน่าย วัสดุสิ้นเปลือง ในอุตสาหกรรมการพิมพ์ เช่น สติกเกอร์ ผ้าหมึก และอุปกรณ์ต่อพ่วง

    บริษัท ดี สมาร์ท จำกัด มีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ พร้อมบริการให้คำแนะนำและคำปรึกษา เพื่อให้เหมาะสมกับธุรกิจของลูกค้า ทั้งก่อน และหลังการขาย (Pre and Post – Sale Service) ด้วยการบริการที่ใส่ใจลูกค้า โดยบริษัทฯ จะสำรองเครื่องให้ลูกค้าใช้งานได้ตลอดระยะเวลาที่ลูกค้านำเครื่องเข้าศูนย์ เพื่อรอการซ่อม ทั้งนี้เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า เครื่องพิมพ์ ของท่านจะพร้อมใช้งานได้ตลอด

    Hot Line : 090-887-7223 Call Center 02 346 1216